Home Knokke-Heist Bijzonder Comité van de Sociale Dienst kwam voor het eerst samen

Bijzonder Comité van de Sociale Dienst kwam voor het eerst samen

0

De nieuwe leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst kwamen voor het eerst bijeen in het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein.

Dit comité is geen beleidsorgaan en heeft een gesloten taakstelling. Dat betekent dat de OCMW raad en het vast bureau geen taken of bevoegdheden kunnen delegeren naar het Bijzonder Comité. Het Comité kan wel advies geven. Het is alleen bevoegd voor de taken die het Decreet Lokaal Bestuur aan het comité heeft toegewezen. Dit gaat in hoofdzaak over het nemen van beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Hieronder vind je de samenstelling van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst.

Voorzitter:

  • Kathleen van der Hooft (GBL)

Leden:

  • Luc Masyn (NVA)
  • Nick Wenmaekers (GBL)
  • Nadine Costers (GBL)
  • Tine Gobert (GBL)
  • Françoise Bienstman-De Vreeze (GBL)
  • Olivier Bodyn (GBL)
  • Franky Vanlerberghe (GBL)
  • Laura Vanneste (GBL)
Artikel