Home Knokke-Heist Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé tikt Burgemeester Lippens “pijnloos” op de vinger

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé tikt Burgemeester Lippens “pijnloos” op de vinger

3

Provinciegouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé geeft ons gemeentebestuur een tik op de vinger gegeven rond de campagne “Stop het Eiland”. N-VA Knokke-Heist had klacht ingediend rond die campagne en heeft nu gelijk gekregen vanuit de provincie.

Het gemeentebestuur was gekant zoals je weet tegen de plannen om voor de kust een zandeiland aan te leggen in het kader van de kustverdediging. Burgemeester Leopold Lippens vreesde onder meer dat het toerisme eronder zou leiden. Het gemeentebestuur besliste daarop om een campagne op touw te zetten om de burgers te informeren, maar volgens N-VA Knokke-Heist mocht dat niet met overheidsmiddelen. De partij had ook vragen rond de toepassing van behoorlijk bestuur.

De gouverneur bekeek de klacht en zag dat de klacht van N-VA niet onterecht was. Zo strookt het gebruik van beelden van lekkende olievaten op het strand geenszins met correcte informatie en moet het bestuur de nodige kiesheid en een deontologisch correcte houding aan de dag leggen.

“Ik zal het college verzoeken om zich strikt te houden aan de regelgeving inzake overheidsopdrachten, de beginselen van behoorlijk bestuur en de deontologisch regels”, schrijft de gouverneur. Ook aan de regelgeving inzake een verkiezingsjaar moet Knokke-Heist zich houden, want de campagne dateert van eind vorig jaar, in volle verkiezingsperiode.

“Er is dus wel degelijk ‘fake news’ verspreid en er zijn duidelijk regels overtreden. Een spijtige zaak voor de inwoners die foutieve informatie kregen”, aldus Cathy Coudyser (N-VA). “Je mag van een burgemeester en zijn schepenen een voorbeeldfunctie verwachten, alsook enige deontologie, terughoudendheid en respect. Maar hun enige bedoeling was om de lokale N-VA te beschadigen in een verkiezingsjaar.”

Toch deed het gemeentebestuur volgens Gouverneur
Carl Decaluwé niets onwettelijks. De keuze van beelden had misschien wat dichter bij de realiteit moeten liggen. Maar ook de N-VA kreeg rond de Marrakech periode heel wat reacties op de gebruikte beelden. De tijdsgeest waarin we leven legt vandaag meer de klemtoon op beeld dan op inhoud. Het is dan ook maar een “tik” met de vinger en geen veroordeling.

Artikel

3 REACTIES

  1. Of het nu de Graaf is of zijn broer Maurice die de goegemeente voorliegen ze komen er allebei straffeloos vanaf.

    • Ter verduidelijking, in de intrieste zaak van een bankzaak komen de hoofdpersonages buiten schot… alles werd heel zorgvuldig achteruit geschoven… “verjaring” snap je het .. 🙁

  2. Heb wel een opmerking… moesten dergelijke beelden bijvoorbeeld door het Vlaams-Belang zijn gebracht en verspreid , vrees dat de ‘media’ plaats,woorden en beelden zou tekort hebben om het aan te klagen…
    Die “tik” zou met een heel grote voorhamer worden gegeven…
    Ik vermelde Vlaams-Belang, maar het zou eveneens met andere Vlaams-Nationale partij/vereniging zo zijn verlopen…
    Wel heeft ‘kneistiKRANT’ het wel te lezen gezet…

Comments are closed.