Home Knokke-Heist Opinie Opinie: Gouverneur uit zijn rol als bemiddelaar

Opinie: Gouverneur uit zijn rol als bemiddelaar

7

Dat de relatie tussen Gouverneur Carl Decaluwe en onze Burgemeester Leopold Graaf Lippens niet optimaal is weten we al jaren. Afgelopen dagen ging de Gouverneur zelfs zover om de burgemeester op z’n vingers te tikken aangaande de campagne tegen de komst van een proefeiland voor Knokke-Heist. Toch staat in de communicatie van zowel de Gouverneur of die van de N-VA oppositie nergens dat het gemeentebestuur of de burgemeester zelf iets “onwettelijk” zou hebben gedaan.

“Er is niks illegaals gebeurd, zegt burgemeester Lippens. Het is mijn plicht om onze gemeente te beschermen tegen (mogelijke) schade”. Zo kan hij bij ramp of ernstige bedreiging van de openbare orde zonder problemen campagnes uitwerken die deze “bedreiging” zouden kunnen vermijden. Het is volgens waarnemers dan ook normaal dat een burgemeester en een gemeentebestuur tijdens een openbaar onderzoek er alles aan doet om mogelijke bedreigingen op de normale werking van de gemeente te vermijden. Toerisme is nu net de economie en het dna van onze gemeente. De komst van dergelijk proefeiland was dan ook een bedreiging.

Gaat Gouverneur Decaluwe zijn boekje te buiten door Knokke-Heist op de vingers te tikken? Als er niets onwettelijk was? Hoe zit het dan met de perceptie van de Gouverneur tegenover Knokke-Heist en onze Burgemeester in het bijzonder? Moet een Gouverneur niet objectief zijn in zijn oordelen?

Het is normaal dat de N-VA oppositie alle middelen gebruikt om de Gemeentebelangen of het beleid aan te vallen die niet het hunne is. De N-VA oppositie heeft als taak om weerwerk te bieden tegen het uitgevoerde beleid van de Gemeentebelangen. In dit specifieke geval leek de campagne tegen het proefeiland ook een aanval op het voorstel van Vlaams N-VA Minister Ben Weyts. De spreidstand van de lokale afdeling lag dus moeilijk. Een standpunt pro proefeiland lag ook bij N-VA lokaal moeilijk. Dus koos men ervoor om inhoudelijk als afdeling geen standpunt in te nemen en de gemeentelijke campagne aan te vallen via de provincie.

Goede oppositie voeren is inderdaad onderdeel van de democratie. Beslissingen mogen in twijfel getrokken worden. Maar het was aan de Gemeentebelangen om zich inderdaad te verdedigen en de bevolking te blijven overtuigen van het gevoerde beleid.

Indien een partij goede oppositie levert, dan kan het daarvoor beloond worden tijdens verkiezingen. Maar die houding bracht de partij geen succes in tegendeel. Door inhoudelijk over het proefeiland geen standpunt in te nemen verloren ze de verkiezingen en een aantal zetels. Tijdens het grote debat in Scharpoord op de vooravond van de verkiezingen was al duidelijk dat ze door die houding stemmen zouden verliezen.

Dat Gouverneur Decaluwe afgelopen dagen niet komt aandraven met “ernstige” fouten die door de gemeente zouden zijn gemaakt bewijst dat net hij als Gouverneur buiten de lijntjes aan het kleuren is. Oordelen over deontologie is een grijze zone waar men als Gouverneur beter weg blijft en aan experts overlaat.

Dankzij zijn neutrale positie, vormt een gouverneur normaal gezien de brug tussen de verschillende overheidsdiensten en andere betrokken partners. Hij had overleg en de samenwerking moeten coördineren tussen het lokale bestuur en de Vlaamse overheidsdiensten in dit specifieke dossier maar deed dit niet. Hij had een bemiddelende rol moeten opnemen en alle spelers rond het proefeiland bijeen brengen om het project van de kustbescherming of de besluitvormingsprocessen in goede banen te leiden.

De bedoeling vanuit de provincie en de Gouverneur in het bijzonder had moeten zijn om een gezamenlijke visie inzake kustverdediging aan te nemen. Een visie gedragen ook door de lokale overheden waar ook hij zijn verantwoordelijkheid in moet nemen als Gouverneur. Dan had een campagne zoals deze in onze gemeente tegen het proefeiland niet nodig geweest.

(C) Luis

Artikel

7 REACTIES

 1. De verkiezingen van oktober liggen al weer een aantal maanden achter ons, het proefeiland is (al dan niet tijdelijk) afgevoerd… Dus dringend de gephotoshopte affiches over het proefeiland verwijderen aub. Ik meen mij te herinneren dat de burgemeester zelf heeft aangedrongen op het verwijderen van makelaars-borden van zodra een vastgoed verhuurd of verkocht was? Toch ? 🤔

 2. De grote afficheborden waren eerst en vooral onrealistisch daar het desbetreffende schip een container feederschip was en deze varen NOOIT zo dicht tegen de kust maar altijd in het vaarwater waar je de grote schepen aantreft. Ten tweede vraag ik me af wat die olievaten daar op het strand lagen te doen. Niet Ben Weyts maar GBL heeft de inwoners van onze gemeente schrik aangejaagd.
  Hoe zou de verkiezingsuitslag nu zijn als we zien dat na een klein stormpje met springtij een groot
  deel van het strand van de deelgemeente Knokke weer is weggespoeld?

 3. Zowel Groen, Vlaams Belang als de Gemeentebelangen hadden samen een standpunt. Er was denk ik zelfs een persconferentie en overlegmoment. Het klopt dus dat de enige die geen standpunt hadden de N-VA was.

 4. Kan de reactie van Anne Maertens bijtreden, zeker die verwijzing naar de “ethiek” die gebruikt werd, elkeen kon de grote borden opmerken haast met de ogen toe, geplaatst op plaatsen waar er zeker geen verkiezingsborden zouden mogen getolereerd worden, heel begrijpelijk toch.
  Nu voerde de Gemeente Belangen campagne, ook in z’n uitgedeelde folders met juist dezelfde tekst en foto’s te zien van die borden op gemeentedomein, akkoord de gemeente had het recht zich te verzetten tegen dat geplande proefeiland, maar juist dat misbruikte onze leperd de ‘blauwbloedige” opdat het zou uitschijnen dat alleen maar de G.B.’ers tegen het ‘eiland’ waren en andere de grote voorstanders…
  Ben zeker dat er kiezers stemden voor de lijst Lippens tegen dat eiland, die anders voor een andere lijst hadden gekozen..

 5. Als ex gemeenteraadslid van de NV-a wil ik toch wat nuanceren.Van in het begin van de voorbije legislatuur hebben we verschillende keren de tussenkomst van de gouverneur moeten inroepen om de burgemeester erop te wijzen,dat ook hij,zoals iedere burger, de wettelijke voorschriften moet respecteren.We zijn daar uiteindelijk in geslaagd en daar zijn we fier op.Maar naast de wet is ook ethiek belangrijk in de politiek.In volle verkiezingsstrijd met gemeenschapsgeld uitsluitend en massaal misleidende informatie verspreiden is niet correct.Daar gaat het om.

 6. De NVA heeft in dit verband zichzelf in de voet geschoten, en minstens de indruk gegeven dat zij de politiek van Ben Weyts zo niet steunt, dan toch niet afkeurt. Het resultaat was te zien bij de gemeenteraadsverkiezingen en deze trend zal zich denkelijk ook bij de verkeizingen in mei voortzetten.

Comments are closed.