Home Cultuur Wilde bijen in Natuurpark Het Zwin

Wilde bijen in Natuurpark Het Zwin

0

Tussen 2010 en 2016 werden de wilde bijen in de Zwinvlakte geïnventariseerd in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit gebeurde o.a. om de uitgangssituatie vóór de uitbreiding van het Zwin goed in kaart te brengen. Er werden meer dan 100 soorten wilde bijen gevonden, waaronder 28 parasitaire soorten.  Dat wijst op een stabiele populatie. Het Zwin is dus niet alleen een internationale luchthaven voor vogels maar ook voor wilde bijen! Heel wat soorten zijn zeldzaam en werden zelfs voor het eerst waargenomen in België; de schorviltbij, driedoornige metselbij, doornkaakzandbij, rietmaskerbij, bonte wespbij en tweekleurige wespbij. De grote veldhommel werd meer dan eens waargenomen.

In het kader van het Interreg-project SAPOLL wil het ANB tussen 2018 en 2020 beter zicht krijgen op het belang van de duinen en polders binnen het Natura 2000 netwerk voor de wilde bijen. In de zomer van 2018 werden daarom ook de wilde bijen in de Zwinduinen en –polders onderzocht door bijenspecialist Jens D’Haeseleer van Natuurpunt Studie vzw. Er vliegen heel wat zeldzame en/of gespecialiseerde bijensoorten rond. Enkele voorbeelden zijn duinzijdebij, schorzijdebij, zilveren fluitjes, witgevlekte tubebij en de pluimvoetbij. Sommige soorten zijn gebonden aan een bepaalde bloem en kunnen niet uitwijken naar andere plantensoorten. Het gebied heeft dus een grote waarde voor deze soorten. Door deze betere kennis van de populatie wilde bijen, kan er bij het beheer van het gebied beter rekening mee gehouden worden.

Artikel

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here