Home Cultuur Bedrijven kunnen gemeentelijke events “blijven” steunen

Bedrijven kunnen gemeentelijke events “blijven” steunen

0

In de loop van dit jaar worden de vzw’s Cultuurcentrum, Sportcentrum en Sincfala vereffend. Binnen de vzw werking was het gebruikelijk om voor de financiering van evenementen op zoek te gaan naar sponsoring. Zo kunnen bedrijven partners worden van bijvoorbeeld het Internationaal Vuurwerkfestival of het Cartoonfestival om er maar twee op te noemen. Tal van events die doorgaan in organisatie van de gemeente kan men dus ook steunen.

Het werven van sponsoring blijft ook binnen de gemeentelijke werking mogelijk, maar dan is het aangewezen om een algemeen kader te laten vastleggen door de gemeenteraad. Sponsorovereenkomsten zijn namelijk geen overheidsopdrachten maar het is belangrijk om bepaalde principes te respecteren. Een overeenkomst met een sponsor moet op een correcte manier tot stand komen daartoe besliste de gemeenteraad op voorstel van het college van Burgemeester en Schepenen.

Artikel