Home Cultuur Internationale Dijk ruimt plaats voor 120 ha extra slikken en schorren

Internationale Dijk ruimt plaats voor 120 ha extra slikken en schorren

1

Maandagmorgen werd de laatste fase van de uitbreidingswerken in het Zwin ingezet. De bevoegde Vlaamse en Nederlandse beleidsmakers groeven het allerlaatste hoopje dam dat nog de zee tegenhield met een symbolische laatste spadesteek af. Vanaf nu stroomt het zeewater het 120 hectare grote uitbreidingsgebied onbeperkt in en uit, waardoor nieuwe slikken en schorren worden gevormd. Bescherming tegen overstromingen wordt gegarandeerd door een nieuwe hoge dijk die nog robuuster is dan de voormalige Internationale Dijk. Wie de internationale Zwincommissie wil helpen in haar zoektocht voor een geschikte naam, kan hiervoor trouwens nog altijd zijn/haar suggesties kwijt op http://breinstorm.knokke-heist.be . Tegen de paasvakantie zal bovenop deze dijk ook het grensoverschrijdend fiets- en wandelpad afgewerkt zijn zodat iedereen volop van dit 333 ha grote natuurgebied kan genieten.

Nieuwe dijk voor meer bescherming

De uitbreiding van het Zwin met 120 hectare waarvan 10 ha op Nederlands grondgebied situeert zich in de Willem-Leopoldpolder. Het overgrote deel van de 2,5 miljoen m3 grond die tijdens de werken werd uitgegraven in het bestaande Zwin werd met bulldozers en vrachtwagens naar het poldergebied getransporteerd om een nieuwe ringdijk van 7 meter hoog en 55 tot 77 meter breed te bouwen. Als onderdeel van het Masterplan Kustveiligheid werd deze dijk ontworpen volgens de hoogste veiligheidsnormen. Dit maakt hem bestand tegen een 4000-jarige storm. De dam is aan de voet versterkt met 25.000 ton breuksteun en bestaat uit een zandkern met een 2,2 m dikke kleibekleding aan zeezijde en een 0,6 m kleilaag aan landzijde. De helft van deze zeewering wordt beplant met gras en struiken.

Extra broedeiland

Het zand van de Internationale Dijk die in 1872 werd aangelegd, werd gebruikt voor een nieuwe duin tegen de bestaande dijk en een nieuw broedeiland. Met nu in totaal 5,5 ha broedeilanden krijgen de kuikens van grondbroeders zoals kluut, zwartkopmeeuw, visdief en dwergstern weer alle kansen in het Zwin. Tien poelen en extra struikgewas op de nieuwe dijk zorgen ervoor dat de boomkikker zich over de grens heen kan verplaatsen. Meer dan 40 schapen en een 50-tal koeien zullen al grazend helpen met het natuurbeheer. Zo blijft dit unieke stuk natuur in Europa in topconditie.

Meer zee, meer Zwin

De opbraak van de Internationale Dijk gecombineerd met de uitbreiding van de Zwinmonding (van 200 naar 400 meter) en de verbreding van de Zwingeul (van 60 naar 200 m) zorgt dat er nu drie keer zoveel zeewater (660.000 m3) in en uit dit getijden gebied stroomt. Die hogere dynamiek moet de verzanding tegengaan. Die laatste werken waren technisch geen eenvoudige klus: vooral de timing was belangrijk, want het getij is hier de baas. Het laatste stukje van de dijk werd weggegraven net ná laagwater en bij dood tij, het moment waarop het verschil tussen eb en vloed minimaal is. Met de grond werd in het Zwin een oude nevengeul gedempt.

Maatregelen tegen verzilting

Op het grondgebied van Knokke-Heist beschermen pompen, samen met grachten aan de voet van de dijk, de polders tegen de insijpeling van zout grondwater. Door de Oostkustpolder werden dit jaar in de omgeving van het Zwin ook waterloopwerken uitgevoerd om de grachten rondom de nieuwe dijk van voldoende zoet water te voorzien. Aan Nederlandse zijde wordt zout grondwater via een ondergrondse buis aan de voet van de dijk naar het afwateringskanaal geleid. Het visvriendelijke pompgemaal zal bij noodsituaties door hevige regenval ook helpen om wateroverlast in de Oostkustpolders te verminderen. De aanleg van de pompboezem en waterloopwerken, net ten noorden van de Retranchementstraat, zijn daarvoor bijna afgerond.

Nog even geduld …en iedereen zal kunnen genieten van het Zwin!

De uitbreidingszone en de nieuwe dijk zijn momenteel nog steeds werfzone en omwille van de veiligheid dus nog niet toegankelijk voor het publiek. Tegen de lente van 2019 zullen natuurliefhebbers via 5,6 km nieuwe fiets- en wandelpaden op de nieuwe dijk de grens tussen Vlaanderen en Nederland kunnen oversteken met zicht op het Zwin én op het polderlandschap. Tegen de paasvakantie zullen 4 nieuwe uitkijkpunten met zitbanken en infopanelen afgewerkt zijn. Een houten vlonderpad van 72 meter lang leidt wandelaars een stuk door het nieuwe overstromingsgebied van het Zwin. Aan Nederlandse zijde loopt het wandel- en fietspad op de nieuwe dijk verder door een nieuw aangelegd duinlandschap op de bestaande dijk om zo aan te sluiten op het bestaande wandel-en fietspad ter hoogte van camping De Zwinhoeve. Niet alleen de natuur in het Zwin wordt kwalitatiever, ook de beleving voor de mens wordt dus waardevoller. Bezoekers zullen met al hun zintuigen kunnen genieten van dit unieke stukje Europese topnatuur!

Artikel

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here