Home Cultuur De soldaten van de Zwinstreek

De soldaten van de Zwinstreek

0

Door de Geschied- en Heemkundige Kring van de Zwinstreek Sint-Guthago werd een uitgebreid werk gepubliceerd over de soldaten van de Zwinstreek uit de Eerste Wereldoorlog die herdacht zijn op de monumenten in de Zwinstreek.

Op 31 januari werd in Museum Sincfala in Knokke-Heist de publicatie “Soldaten van de Zwinstreek uit de Groote Oorlog herdacht op de monumenten” voorgesteld. Het werd geschreven door Marc De Meester en Eric Huys, beiden bestuurslid van de Geschied- en Heemkundige Kring van de Zwinstreek Sint-Guthago.

“Wij waren gestart met een studie naar sporen van de Spaanse griep in de Zwinstreek waarbij wij tijdens het opzoekwerk in de overlijdensakten van de burgerlijke stand regelmatig de vermelding “Stierf voor België” tegenkwamen. Deze vermelding werd in de akten bij de naam van een militair of burger die tijdens de oorlog gesneuveld of terechtgesteld was aangebracht. Deze gegevens deed ons besluiten om onze aandacht te richten op de vele overleden soldaten die vermeld staan op de monumenten en gedenkplaten in ons onderzoeksgebied.” zeggen de auteurs.

Het boek begint met een inleiding over de oprichting van de oorlogsgedenktekens en over de Groote Oorlog 1914-1918, met speciale aandacht voor de mobilisatie. De verschillende fasen in de oorlog (de bewegingsoorlog, de loopgravenoorlog, de bevrijdingsoorlog) worden besproken met een focus op het aantal militaire slachtoffers uit de Zwinstreek. Daarnaast mag er ook niet vergeten worden dat wanneer de wapens zwegen op 11 november 1918 er nog verschillende soldaten bleven sterven ten gevolge van die oorlog.

Van de 776 soldaten van wie de naam op de verschillende monumenten staat is ongeveer 21% overleden ten gevolge van een ziekte en niet door verwondingen. In deze publicatie is ook voor elke gemeente terug te vinden hoe groot het verlies was ten opzichte van de gemiddelde bevolking.

Per gemeente wordt elk monument dat namen van gesneuvelde soldaten bevat uitvoerig besproken, met een beschrijving van het monument, wie de ontwerper en de uitvoerder was en wanneer het ingehuldigd werd. Van enkele militairen zijn meer details bekend omtrent hun overlijden en deze bijzonderheden worden dan ook beschreven. Van de onthulling van het monument in Heist werd een reeks unieke foto’s teruggevonden. Deze foto’s zijn samen met krantenverslagen in het boek opgenomen en geven een goed beeld over hoe het er aan toe ging bij die onthulling op 4 september 1921, die gepaard ging met een grote stoet en verschillende toespraken.

De publicatie bevat een reeks tabellen waarin details over elke soldaat wiens naam op een monument staat, zijn terug te vinden. Hierdoor is het boek ook een naslagwerk geworden en een bron voor wie op zoek is naar gegevens over een bepaalde gesneuvelde soldaat uit de Zwinstreek.

De gemeenten die aan bod komen in dit werk zijn Damme (Damme, Hoeke, Lapscheure, Moerkerke, Oostkerke, Sijsele, Vivenkapelle), Knokke-Heist (Heist, Knokke, Ramskapelle, Westkapelle), Blankenberge (Blankenberge, Uitkerke), Brugge (Assebroek, Brugge, Sint-Pieters-op-de-Dijk, Zeebrugge, Dudzele, Koolkerke, Lissewege, Sint-Andries, Sint-Kruis, Sint-Michiels) en Zuienkerke (Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke).

Het boek is ook verkrijgbaar in Sincfala, Museum van de Zwinstreek, Pannenstraat 140, 8300 Knokke-Heist (tel.: 050 530 730, e-mail: sincfala@knokke-heist.be) en in Huyse de Grote Sterre, Jacob van Maerlantstraat 3, 8340Damme (tel.: 050 28 86 10, e-mail: toerisme@damme.be).

Meer info is te vinden op de website www.guthago.net.

Artikel