Home Knokke-Heist Ramskapelle Vervanging Ramskapellebruggen en aanleg tunnel Knokke-Heist/Zeebrugge zal 3,2 milj euro kosten

Vervanging Ramskapellebruggen en aanleg tunnel Knokke-Heist/Zeebrugge zal 3,2 milj euro kosten

0

Vlaams Parlementslid Valerie Taeldeman (CD&V) stelde Vlaams Minister voor Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) een vraag m.b.t. de vervanging Ramskapellebruggen en aanleg tunnel Knokke-Heist/Zeebrugge.  Op basis van een haalbaarheidsstudie werd volgen Taeldeman in 2012 principieel beslist om twee bruggen te realiseren op dezelfde plaats als de vroegere Ramskapellebruggen, met aansluitend een tunnel onder de twee spoorbundels en onder de Alfred Ronsestraat. 

Het Vlaams Parlementslid wou van de minister de stand van zaken horen betreffende dit project en meedelen hoe de verdere concrete timing eruitziet (eventueel opgesplitst in deelprojecten)? Daarnaast wou ze via de schriftelijke vraag ook de kostprijs weten en of de uitvoering van dit project hinder veroorzaken voor het doorgaand weg-, fiets- en spoorverkeer en zo ja, op welke manier dit opgevangen zou worden?

De unieke verantwoordingsnota werd volgens Minister Ben Weyts goedgekeurd in 2015. Daarmee staat het concept van de bruggen en de tunnel vast. Er werd getracht om de uitvoering van dit project te realiseren door middel van een Europese subsidie. Echter werd het project hiervoor niet weerhouden.

Om dit project toch te kunnen realiseren heb ik vorig jaar FFEU-middelen hieraan toegewezen. Momenteel zijn er onderzoeken lopende om opbouw van de grondlagen te kennen, de weerstand en de draagkracht ervan te meten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de gedetailleerde studie van de kunstwerken. Deze worden dit voorjaar nog afgerond. Eens gekend kunnen de opdrachtdocumenten (bestek, technisch plan, meetstaat) verder uitgewerkt worden. Gelijklopend zullen de nodige onteigeningsplannen opgemaakt worden en de nodige vergunningen aangevraagd worden.  De kostprijs voor dit project wordt geraamd op 3,2 miljoen euro. De uitvoering van de tunnel kan volgens de Minister niet zonder een onderbreking van de bestaande weg/ spoor. In het bestek zullen de nodige faseringen opgenomen worden waardoor de hinder tot een minimum beperkt blijft. Ook zal het Agentschap Wegen en Verkeer omleidingen opnemen om de bereikbaarheid te garanderen.

Artikel