Home Knokke-Heist Gemeenteraadsleden nu ook op de hoogte van de verkoop Humorhall

Gemeenteraadsleden nu ook op de hoogte van de verkoop Humorhall

2

Eerder kon je reeds lezen in onze krant dat de Guru Singh Sabha vzw voor een prikje de zogenaamde Humorhall kon aankopen. De gemeenteraadsleden kregen nu ook de bevestiging hiervan. We zetten alles even op een rij. Door het college werd in zitting van 12 juni 2016 beslist om over te gaan tot de openbare verkoop van de Humorhall, mits de minimum instelprijs van 1.021.500,00 euro zoals vermeld in het schattingsverslag van 11 mei 2015, opgemaakt door Advipex bvba.

Bij de openbare zittingen van 04 september 2015 (1ste zitdag) en 26 november 2015 (2de zitdag) werd een bod bekomen van respectievelijk 10.000 euro (1ste zitdag) en 110.000 euro (2de zitdag). Dit was ruim beneden de schatting zodat de procedure tot openbare verkoop voorlopig werd stopgezet.

Pas op 02 juni 2018 ging de Algemene Vergadering van de Laguna Beach principieel akkoord om appartementen te creëren, de gevels te wijzigen (uitsprongen en/of balkons) en gebruik van de gemene delen, enz … van lot 2 (de residentie).

Op 06 november 2018 werd een nieuw schattingsverslag opgemaakt door dhr. Guy Verté, meetkundig schatter onroerende goederen uit Brugge, waarbij de waarde van het goed werd bepaald op 365.500 euro.

Eind augustus 2018 werd een oproep gedaan via de kanalen van notaris Deroose en via de pers voor het uitbrengen van een bod vóór 15 oktober 2018. Bij gebrek aan een bod werd deze periode verlengd tot 15 december 2018.

Het hoogste bod werd op 26 april 2019 uitgebracht door Gurdwara Sri Guru Singh Sabha vzw en is hoger dan de geschatte waarde.

Artikel

2 REACTIES

  1. Persoonlijk ben ik vrijzinnig, maar ik vind dat een gebedshuis net in een woonkern hoort… waar staan de Vlaamse kerken trouwens??? (Inderdaad!) Mocht er al een vorm van hinder bestaan aan een gebedshuis, dan is dat in een gebouw met hoofdzakelijk tweedeverblijvers net een kleiner probleem daar tweede verblijvers slechts beperkt aanwezig zijn. Ik volg de redenereing van Anoniem dan ook helemaal niet. Mocht de Humorhal omgetoverd worden in een vervangende Ravelingen zou ik enig protest nog begrijpen, maar bestaat er een zachtere invulling dan een gebedshuis??? Veel succes gewenst aan onze Indische gemeenschap met hun nieuw verworven vaste stek.

  2. Jammer dat bestuureigenaars van Laguna beach niet eens inlichtte zelf niet na herhaaldelijke vraag van VME Laguna. Een gebedshuis in een gebouw waar hoofdzakelijk 2de verblijvers verblijven en van vakantie genieten is niet verantwoord. Het gebedshuis is er nog niet, vergunningen en bestemmingwijzigingen moeten nog aangevraagd. worden. In VME Laguna heeft het woongebouw meerderheid van stemmen en zij zullen zich verzetten tegen het gebedshuis. Jammer voor de vzw die voor de 2de keer opgelicht wordt door gemeentebestuur.

Comments are closed.