Home Knokke-Heist Onze landbouwers hebben meer “zoet”-water nodig

Onze landbouwers hebben meer “zoet”-water nodig

5

Onze provincie is kwetsbaar op vlak van water. Dat zegt professor waterbeheer Patrick Willems van KULeuven. West-Vlaanderen heeft extra water nodig omdat er meer land- en tuinbouw is dan in de andere provincies. De “verzilting”, dat is het zoutgehalte dat toeneemt in het water, wordt steeds meer een probleem.

Professor waterbeheer Patrick Willems

De land- en tuinbouwbedrijven in onze provincie verbruiken heel wat water, net als de voedings- en textielindustrie. Dat zegt professor waterbeheer Patrick Willems van de KULeuven. Bovendien heeft het water dat we hebben een probleem. Door de opwarming van de aarde, stijgt de zeespiegel en stroomt er zoutwater van de Noordzee in de rivieren en in het grondwater. Die “verzilting” is slecht voor mens, plant en dier. Professor waterbeheer Patrick Willems: “Hoge zoutconcentraties zijn slecht voor de gezondheid. Dat water kan je niet gebruiken voor de landbouw en je kan het niet aan boerderijdieren geven. Ook landbouwgronden kunnen een grotere zoutconcentratie krijgen door water dat opwelt en dan worden de gronden ook minder geschikt voor landbouw.” Daarom moet er volgens de professor meer gaan gebeuren om verzilting in onze provincie tegen te gaan. 

Artikel

5 REACTIES

  1. Wat gebeurt met het “ gezuiverde water “ van Aquafin thv de Heistaal in Ramskapelle ? Gaat dat allemaal het kanaal in en dan direct enkel honderden meters verder de zee in ?,

    • Zeer juist meneer Mermuys. Vorig jaar was er eind april begin mei reeds waterschaarste en toch stonden de sluizen van het kanaal van Schipdonck en het Leopoldskanaal open bij laag water en dat gedurende verschillende dagen. Hoeveel duizenden kubieke meter water zouden hier niet verspild zijn?
      Waarom wordt er geen bufferbekken gebouwd waar het gezuiverde water kan naar afgevoerd worden in plaats van het in de zee te lozen?

    • Het geloosde water van Aquafin is perfect bruikbaar om te gebruiken door landbouwers om hun velden te besproeien. Desnoods om een groot bufferbekken te vullen en de inhoud ten dienste te stellen aan de landbouwers.

  2. Dat men in plaats van grote nieuwe verkavelingen eens zorgt voor één of meerdere grote bufferbekkens in onze gemeente. Hier zal het “grote geld” dat alleen maar winstbejag op het oog heeft zeker niet mee akkoord gaan.

  3. Ik heb geen probleem dat boeren vergoed worden voor uitzonderlijk droge jaren. Ik heb wel een probleem dat als droge jaren de norm worden ook het vergoeden van de boeren een norm wordt. De waterpeilen moeten altijd lager voor de landbouw. Met drainagebuizen moest het water zo snel mogelijk de zee in. Hierdoor zijn de gronden nog meer gevoelig voor droogte en opstijgend zout grondwater. De boerenbond staat altijd klaar om het MAP te dwarsbomen, maar ik zie ze nooit met alternatieven afkomen, in dit geval voor ons gewijzigd klimaat. Of er moeten groter watervoorraden aangelegd worden of er moet gekozen worden voor andere teelten. Niks doen is de problemen negeren en vergroten. Ook de consument zal zich moeten aanpassen. Maar gezien het non-beleid van de politiek en het conservatisme van de mensen zie ik het eerder somber in. Het zal helaas nog veel warmer worden en geen kat die zich zorgen maakt.

Comments are closed.