Home Knokke-Heist Knokke Overlast in Kongostraat niet weg na tijdelijke sluiting van De Scoop

Overlast in Kongostraat niet weg na tijdelijke sluiting van De Scoop

7
archieffoto

Volgens stadsgenoot Patrick De Groote is het Gemeentebestuur heel streng voor de strandbars en de terrasuitbaters maar blind voor de zwarte vlek in de Kongostraat.

“Niemand heeft het echter nog over de grote olifant in Knokke-Heist zelfs niet de media, maar daarvoor moet je even het o zo mondaine Zoute verlaten, schrijft De Groote aan onze redactie”. De grote olifant in kwestie is volgens De Groote de blijvende overlast in de Kongostraat en omgeving.

Daarmee verwijst de buurtbewoner naar Scoop.  Het klopt inderdaad dat de omgeving van de Scoop meermaals zorgt voor overlast. Vorige jaar kon de Lokale Politie van Damme/Knokke-Heist er ook nog een jeugdbende oprollen.

“De Scoop werd blijkbaar op last van het gemeentebestuur gesloten sinds dinsdag 23 juli tot en met woensdag 31 juli, volgens de aankondiging was dit omwille van de brandveiligheid, en in mindere mate de overlast van grote groepen jongeren, schrijft Patrick De Groote.  Met alle respect, overlast van grote groepen jongeren, is al bij jaar en dag aan de gang met als triest hoogtepunt augustus en dit jaar na jaar. Het gemeentebestuur is er kennelijk na al die jaren nog steeds niet in geslaagd om dit een halt toe te roepen. Burgemeester Lippens kondigt dan wel met grote trom aan om de strandbars aan te pakken omdat die de regels zouden hebben overtreden. Ik ben er vrij zeker van dat de overlast door de strandbars zo goed als niets voorstelt in vergelijking met de overlast rond de Kongostraat”, aldus nog Patrick De Groote.

De politie moest de afgelopen jaren in de maand augustus effectief al verschillende keren tussenbeide komen bij schermutselingen. “Die overlast keert elk jaar tijdens de eerste weken van augustus terug”, klinkt het.

De politie zette ook telkens drie extra ploegen in. Het gaat dan om zogenaamde overlastploegen. En die hebben hun handen meer dan vol. Het pand sluiten zou een optie kunnen zijn. Maar de kans is groot dat die overlast dan ergens anders opduikt in onze gemeente.

Artikel

7 REACTIES

 1. Een zoektocht naar door de pers gerapporteerde incidenten zal al snel bevestigen dat Knokke – Heist niet de enige gemeente is die met, al dan niet seizoensgebonden, overlast wordt geconfronteerd.

  De lijst met meldingen en vaststellingen varieert dan wel, toch is er een constante. Hanggedrag, overmatig alcoholgebruik op straat, vechtpartijen, agressief gedrag, geweldplegingen, onverantwoord rijgedrag, het dealen van drugs of afpersing … keren het vaakst terug … de lijst kan echter probleemloos worden aangevuld.

  Bepaalde plaatsen lijken daarenboven een zekere voorkeur te genieten: stationsomgevingen, uitgaansbuurten, nachtwinkels en vakantiecentra vallen op. Soms is de overlast gekoppeld aan door de lokale overheden getolereerde festiviteiten. Over de vele strandbars en dito wil ik het niet hebben. Zag ik enige tijd geleden trouwens niet groepen jongeren (blijkbaar allen houder van een abonnement van De Lijn (?), de tram richting Zeebrugge nemen, boodschappentas of armen geladen met brouwsels allerhande: 95 % mout en hop en 5 % lachgas op twee voeten, zoals een columnist schreef.

  Nieuw zijn deze problemen ook niet. Wie herinnert er zich niet de uitdagende jeugdcultuur uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw met de nozems of de rockers. Subculturen met dito obligaat bijhorend gedrag zijn er altijd geweest. Wie kent ook niet de hiphopper, de kakker, de nerd of de gothic. En wat een gedaantewijziging onderging de Overpoortstraat te Gent in enkele decennia niet. Ontwikkelingspsychologisch te begrijpen gedrag … daarom niet steeds te aanvaarden gedrag.

  Wat wel opvalt is dat men dit probleem niet onder controle lijkt te krijgen. In andere steden en gemeenten, met bijhorende politiezones, experimenteert men bv. met een geïntegreerde aanpak van overlast in het algemeen en van jongerenoverlast in het bijzonder. Er wordt ook geanticipeerd op problemen en er is een bovenlokale samenwerking. De lokale politie, de spoorwegpolitie, de federale politie, de controleurs van De Lijn, Securail en gemeenschapswacht werken nauw samen. En ontradende acties worden het gehele jaar door gehouden zodat er een klimaat van permanente ordehandhaving ontstaat en het signaal duidelijk is: uitgaan kan, overlast wordt echter onder controle gehouden en er wordt, indien nodig, gesanctioneerd. Te Knokke – Heist waren de signalen echter vaak tegenstrijdig.

  In zekere zin opent dit alles de discussie over de inrichting van de publieke ruimte en het gebruik ervan met, meer bepaald, de concrete afspraken over het gebruiken van deze ruimte die iedereen toekomt. De uitdaging bestaat er dus in allen, ook jongeren, er een plaats te geven, doch er tezelfdertijd ook te waken dat bepaalde sociale en culturele grenzen worden gerespecteerd.

  Tolerantie waar mogelijk, responsabilisering in alle gevallen en effectieve en efficiënte sanctionering in geval van inbreuk op de vigerende afspraken. En dit zonder onderscheid van rang en stand…

 2. Sluit om te beginnen alle nachtwinkels. Nachtwinkels zijn een bron van ergernis voor de meeste inwoners en hebben geen enkele meerwaarde. Er zijn winkels genoeg om overdag je boodschappen te doen, en waar geen sterke drank wordt verkocht aan -18 jarigen. Nachtwinkels zetten de kat bij de melk.

 3. Het zou top zijn een plaats waar dj speelt en mocktails zijn te krijgen. Maar daar ook weer de financiële kant. Deze jongeren beschikken niet over groot budget daar ze geen studenten job kunnen doen. Daarom nachtwinkel die dan nog alcohol verkoopt aan jongeren (verboden) . Delen is dan de boodschap. Voor een paar euro een hoop plezier. Geen enkel zelfstandige ziet daar business in
  Jongeren motiveren door hen een plaatsje aan te bieden om zelf strand bar te runnen (budget vriendelijk ) hun verantwoordelijkheid nemen, vrijwilligers, zelf creatief inrichten, uiteraard wel met toezichthouder verantwoordelijke die zich wil inzetten voor deze jongeren. Duidelijke sluitingsuren en overlast is sluiten,,,!
  CAN BE YOUNG AND HAPPY.

  .

 4. Ik kom nog even terug op wat Frank Van Frank Vanleenhove stelt.

  – “het zijn in feite jongeren die hier “gelost” worden door hun ouders”
  En de (lokale) overheid moet dan maar (weliswaar onbezoldigd) babysit spelen?
  – “Ik heb hen voorgesteld om bvb te leren surfen, maar ze willen blijkbaar alleen maar chillen”
  Hen te leren surfen? ’s nachts om 02:00 wordt er dan nog gesurft? Die zijn daar helemaal niet geïnteresseerd in, enkel in drank en de boel op stelten zetten.

  In een ander artikel pleit Frank Vanleenhove voor een jongerenstrand
  “Schepen Annie Vandenbussche is als schepen bevoegd voor jeugd en zou dus samen met de jeugdraad in gesprek kunnen gaan met deze “hangjongeren” om eventueel tot een oplossing te komen.”
  Serieus nu … het spijt me maar dit vind ik toch naïef hoor!
  Kordate aanpak en stok achter de deur daarentegen niet!

  Bij deze is het debat toch voor een stuk op gang getrokken en wordt de overlast benoemd, nu nog in het gemeentebestuur al besef ik dat dat laatste geen sinecure wordt!

 5. Dat is gelukkig eens een nuchtere, rustige, realistische kijk op de zaak en noemt de problemen bij hun naam: deze soort overlastjongeren waren er 20jaar geleden en langer ook al, oplossingen blijkbaar zeer moeilijk te vinden. Ik hoop van harte dat de verantwoordelijken met deze reactie van Frank aan de slag gaan!

 6. Het gaat om dezelfde jongeren als in de paasvakantie. Ik heb hen op surfers gegroepeerd en een gesprek mee gehad omdat ik het niet kon aanzien hoe ze gewoon aan het rondhangen in groep waren, met eigen muziek, eigen drank etc…het zijn in feite jongeren die hier “gelost” worden door hun ouders, die al dan niet mee naar de zee gekomen zijn. Indien wel zijn ze gaan golven tennissen, zeilen etc etc, en ’s avonds op restaurant, maar daar hebben die jongeren geen zin in. Ik heb hen voorgesteld om bvb te leren surfen, maar ze willen blijkbaar alleen maar chillen. je mag hen niet allemaal over dezelfde kam scheren natuurlijk. Hun voornaamste argument in dat zij nergens een plaats hebben waar hun leeftijdsgenoten terecht kunnen (13-14 jaar tot 17-18 ongeveer. ze voelen zich nergens welkom. Aan de ene kant te begrijpen want ze zijn echt niet de grote spendeerders dus niemand ziet ze graag komen en plaats innemen van mensen die wel spenderen.
  Ze zeggen dat er ‘savonds niets anders te doen is dan naar de nachtwinkel te gaan, daar kopen ze drank en gaan ze daarmee langs de kongostraat het strand op waar ze zich bezatten (de eerste keer ?) en dan beginnen de problemen met vandalisme , vechtpartijen etc als gevolg…Ideale oplossing is een plaats vinden waar ze zich thuis voelen en waar ze van dat uur tot dat uur kunnen vertoeven, en waar mocktails verkocht worden, een dj speelt etc. dat kan al vanaf de middag. door ze te groeperen op die plaats is controle iets makkelijker…bvb een jongerenstrand. ze zijn allemaal met de fiets dus geen parking nodig.

  • Volledig akkoord met Frank. ‘S Morgens vroeg met flessen in hun hand in groepjes naar hun huis of vakantieverblijf strompelend. Meestal, hoe moeilijk ook, in hun benevelde toestand wel voor elkaar zorgend. Denk niet dat het alleen tweedeverblijvers zijn… Tieners, twintigers weten niet waar naar toe. Wat is de meerwaarde van een nachtwinkel dat sterke drank overdag en ’s nachts verkoopt? Er is ook een kinderstrand, waarom niet voor de wat oudere jeugd een vernieuwend strandconcept aanbieden waar zowel de plaatselijke, als de kortverblijvende, oudere jeugd zich zonder overbelasting voor de omgeving kunnen uitleven? Moet doenbaar zijn.. van een probleem een opportuniteit maken… Met een pleister te blijven kleven op een onstelpbare wonde los je het probleem niet op! Vergeet niet, jaar na jaar vermindert hun aantal! Meer dan noodzakelijk om bij deze leeftijdscategorie een aantrekkelijk aanbod aan te bieden! Zij zijn de toekomst…!

Comments are closed.