Home Cultuur “Helden van de Noordzee” moet je gezien hebben

“Helden van de Noordzee” moet je gezien hebben

0
Foto's: Danny Jones

Net voor het weekend vond de opening plaats van de nieuwe tentoonstelling “Helden van de Noordzee” een organisatie van conservators Freddy en Danny Jones en Patrick Tierssoone van het For Freedom Museum, Knokke-Heist. In het teken  van de herdenking van 75 jaar bevrijding, wil het FF Museum een bijzonder eerbetoon brengen aan de soms vergeten groep van onschuldige slachtoffers, nl. onze

Vlaamse vissers  die het leven lieten toen hun vaartuig op een mijn liep tijdens W0-II.

Opening "Helden van de Noordzee"
Klik op de foto om de reportage te bekijken!

Niet minder dan 65 vissersboten verdwenen in die jaren naar de zeebodem, waarbij meer dan 240 vissers omkwamen, sommigen van zeer jonge leeftijd en soms leden van hetzelfde gezin. Gouverneur van West-Vlaanderen, Carl Decaluwé, zeer begaan met de maritieme geschiedenis, prees het FFM-initiatief en wees op de nog steeds bestaande gevaren van mijnen en oorlogstuig voor onze hedendaagse visserij.

Fregatkapitein Stafbrevethouder Philippe De Cock, Militair Commandant van de provincie West-Vlaanderen schetste het ontstaan van onze Zeemacht na WO-II en de specialisatie die zich opdrong in het mijnenvegen wegens het onverminderd gevaar voor de zeevaart na de oorlog.

Schepen van Cultuur en Erfgoed Annie Vandenbussche bedankte het FF Museum om de offers die onze Vlaamse vissers brachten, in herinnering te brengen en hen de eer te bedelen die hen toekomt om de bevolking tijdens de oorlog te sparen van de hongersnood en dit te bekopen met hun leven.

De tentoonstelling “Helden van de Noordzee” is een concept van curator Christophe Floré, van “All Yours”die reeds 9 jaar het Cartoonfestival organiseert.

Dank zij de medewerking van kunstenaars en miniaturisten Hugo Valcke en Hugo Vandekeere kwam deze realisatie tot stand. Beroep werd gedaan op zoveel mogelijk plaatselijke handelaars en ondernemingen.

 Het is een belevingstentoonstelling waar de bezoeker geconfronteerd wordt met het contrast tussen een steeds aanwezig dreigend en moordend wapen, de mijn en de onschuldige visser die gewoon zijn werk doet, nl. vissen en mensen voorzien van voeding.

Plots, in een fractie van tijd, komt de dood en het einde aan het leven.

Dank zij de medewerking met visser Pedro Rappé en de inzet van Mario Couvreur werden heel wat namen van omgekomen vissers in kaart gebracht.

Hun namen zijn de stille getuigen van een hardvochtige oorlogstijd met een lijdensweg voor veel vissersgezinnen.

De tentoonstelling kwam tot stand dank zij de medewerking van de VRT. Het For Freedom Museum neemt  momenteel deel aan een nieuw programma genaamd  “De Zaak”, gepresenteerd door docent Bedrijfseconomie en stand-up-comedien Kamal Kharmach. Deze samenwerking heeft als doel de uitstraling ,nationale en internationale bekendheid van het For Freedom Museum een nieuw elan te geven.

De reeks wordt uitgezonden in de lente van 2020.Het gemeentebestuur van Knokke-Heist verleent intussen haar medewerking om via haar diensten de werking en bekendheid van het For Freedom Museum te ondersteunen en te promoten.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here