Een foto uit 2009 tijdens de bloenhulde aan het vissersmonument op carnavalzondag

Op 20 oktober 1941 werd in Knokke Leopold Lippens geboren. Hij is daarbij ook dit jaar 40 jaar aan de macht onze badstad. Eind oktober zal  zoals eerder aangekondigd een groot feest doorgaan in de omgeving van het stadion in Knokke. In de maand oktober gaan we elke dag een foto publiceren in onze krant rond de veertigste bestuursverjaardag van onze burgemeester. Heb je zelf een foto met de burgemeester en een leuke anekdote stuur deze dus door naar redactie@kneistikrant.be Want we nemen deze graag op in ons overzicht.

Burgemeester Leopold Graaf Lippens zat als burgemeester de afgelopen 40 jaar niet verlegen om een uitspraak. ‘De welvaartsstaat is voorbij zei hij in 2011. ‘We hebben een regering nodig zoals in Italië, zonder politici, maar mét technocraten, om zuivere beslissingen te nemen in het belang van het land.’

‘Ik heb geen begrip voor mensen die een kortetermijnbeleid voeren, zei onze burgemeester 8 jaar geleden. Voor dat soort politici gaat het alleen maar over stemmen winnen of verliezen. Wat de mensen echt interesseert, is de werkgelegenheid, maar in de Wetstraat kennen ze niets van economie.’

‘Deze generatie politici is van vader op zoon de politiek ingesukkeld, voor 100.000 euro per jaar en een wagen met chauffeur. Staatsmannen als Leo Tindemans of Paul-Henri Spaak, die vind je niet meer. In een minuscuul koninkrijk meer dan vijfhonderd dagen onderhandelen? Ze vegen gewoon hun broek aan het land.’

‘De welvaartsstaat is voorbij. Mensen die dat niet begrijpen, hebben geen idee van wat er aan het gebeuren is. Ze willen stoppen met werken op hun zestigste, ze willen steun van het OCMW en ook nog eens vette pensioenen: dat kan gewoon niet meer. De mensen blijven vasthangen aan dromen. Ze denken dat de structuur die dertig, veertig jaar heeft bestaan, tot in de eeuwigheid kan voortleven.’

Een beetje solidariteit is toch zo slecht nog niet?

‘Uiteraard zitten daar goede dingen tussen, maar er is een grens en die is nu bereikt. Het
is niet meer betaalbaar. Het zijn toch niet de doppers die jobs creëren, of wel? Negentig
procent van de aandacht gaat naar de vijf procent van de mensen die het moeilijk heeft.
Zouden we ons niet beter bezighouden met de negentig procent die het níét moeilijk heeft? De overgrote meerderheid krijgt het moeilijk door de wetgeving voor die vijf procent.’

‘Je kunt vandaag zelfs geen mensen meer aanwerven. Als je iemand honderd euro betaalt, dan moet je tweehonderd euro op tafel leggen. En dan zegt men dat de Chinezen en de Indiërs ons aan het opvreten zijn. Is dat zo verwonderlijk? Daar betalen ze de lonen die wij in de jaren dertig betaalden. Vandaag willen alle Belgen een hoog loon voor weinig werk. En dan moeten we hier aan de kust vaststellen dat er niemand te vinden is om op zaterdag en zondag te werken.’

Zijn we lui geworden?

‘Ik denk dat we het te gemakkelijk hebben, ja. Mensen beseffen niet meer dat we onze
rijkdom alleen maar hebben door te werken – een goede job is een cadeau. Het probleem
is niet dat de democratisering te ver is doorgeslagen, maar dat tienduizend mensen
hetzelfde werk willen doen: c’est quand même absurde!’

‘Als iedereen vier jaar informatica studeert en dan naar dezelfde job vist, dan moeten we toch niet verwonderd zijn dat de werkloosheid omhooggaat? En herverdelen achteraf heeft geen enkele zin: zo bescherm je mensen die niets willen doen en die nooit iets zullen doen. Ondertussen wordt Vlaanderen een lege doos. Noem me eens vijf grote Vlaamse bedrijven? Vroeger hadden we hier verschillende bedrijven van 15.000 of 20.000 mensen, maar die zijn allemaal verdwenen.’

‘Bekaert? Een paar honderd man werkt nog in België, maar in de rest van de wereld zijn het er een paar tienduizend. Als je in België tot drie keer de lonen moet betalen
van het buitenland, dan gaan ondernemers natuurlijk elders”, zei onze burgemeester in 2011. ist T