Het gemeentebestuur heeft de ambitie om de buurt van het Gemeenteplein te herwaarderen. Om een strategische visie te ontwikkelen wordt een ‘charette’ in werking gesteld. Dit is een intensieve 3-daagse ontwerpoefening waarbij bewoners, ondernemers en andere betrokkenen samen over een nieuw ontwerp brainstormen. Heb jij, als plaatselijke handelaar of inwoner, ook een visie op beeldkwaliteit, flexibel ruimtegebruik, terrassen, het marktgebeuren, parkeren, mobiliteit… ? Kom dan zeker met je feedback op dinsdag 8 oktober (eerste concept) en woensdag 9 oktober (herwerkt concept), telkens om 19.30 uur naar het Jeugd- en Kunstencentrum de Marge in de Edward Verheyestraat!