In opdracht van het gemeentebestuur en De Lijn wordt momenteel de tramhalte en omgeving op het Maurice Lippensplein grondig heringericht. Er is een tijdelijke fietsenstalling en een voorlopig perron voor de reizigers voorzien. Zie plan hierboven.

Heel wat fietsers (en voetgangers) negeren de signalisatieborden en brengen zichzelf in gevaar door de kortste weg te kiezen. De politie heeft al al extra Herashekkens laten plaatsen om alles voldoende af te sluiten en de voetgangers en fietsers zoveel als mogelijk te geleiden. Maar blijkbaar zijn er nog altijd die niet het blokje willen omrijden- of wandelen.Er is in elk geval extra politietoezicht hierop voorzien. Hardleerse zwakke weggebruikers die zichzelf en anderen in gevaar brengen, zijn dus gewaarschuwd!