“De bomen en de open ruimte op het Pastoor Opdedrinckplein in deelgemeente Knokke, naast de Margaretakerk en bij het begin van de Parmentierlaan,  worden in de komende maanden vervangen door een bouwproject / torengebouw, bestaande uit  een handelszaak en 43 woongelegenheden”.

Gemeenteraadslid Luc Lierman – fractie Groen – bracht de zaak al op de gemeenteraad. Vooraleer de werkzaamheden beginnen, zal dit terrein bouwrijp gemaakt worden en zullen de 33 decennia-oude bomen, 7 inlandse soorten,  gekapt moeten worden.  “Dit zal waarschijnlijk na de herfstvakantie beginnen, maar in principe kan dit nog naar later verplaatst” bevestigde de bevoegde Schepen.

Zowel buurtbewoners als Groen Knokke-Heist hebben zich in de voorbije jaren verzet tegen deze beslissing van het AGSO/gemeentebestuur.

De kleine, groene oase vormt niet alleen een rustbrengend en esthetisch mooi  herkenningspunt voor wie Knokke binnenrijdt, het is ook een stukje groene long in de buurt.  Een ontmoetingsplaats met zitbanken voor wandelaars en buurtbewoners, genietend van de zon. Een mooie oversteekplaats met zebrapaden, voor al wie van de (eind)halte van de tram zijn/haar weg zoekt naar de Lippenslaan of  Paul Parmentierlaan.

Groen stelt zich ernstig vragen bij het beleid, dat het gemeentebestuur op ruimtelijk vlak voert.  Een torengebouw, op die plaats, werpt  zijn schaduw op de hele buurt. Die buurt is een knooppunt voor fietsers. In de onmiddellijke omgeving liggen twee basis- en twee middelbare scholen. Wat de komende handelszaak (eet- of drankgelegenheid/ loungebar?) betreft : waar is er parkeergelegenheid voor de klanten? Een randparking in de buurt is beloofd door het bestuur, maar lijkt nog maar eens een wensdroom.  Tenzij men – volgens raadslid Luc Lierman –  fan is van “Wachten op Godot”. Dus is  bijkomende parkeerdruk te verwachten voor de zijstraten en de buurt.

Verkeersveiligheid rond schoolomgevingen, leefbare buurten, het is een onderwerp, dat vele steden en harten beroert.  In Knokke-Heist, binnen de huidige bestuursploeg van Gemeentebelangen, CD&V en Open VLD wordt daar zedig over gezwegen.  Daar tellen andere belangen.

Het heeft er alle schijn van, dat  het gemeentebestuur zo lang als mogelijk dit project op die site geheim hield. In 2016, ’17 en ’18  op “Zeg” (de zogenaamde gemeentelijke informatieavonden) kreeg het publiek enkel een nietszeggend, afwijkend antwoord op vragen rond die “mogelijke” plannen.  De eerste stappen in het project waren al in 2011 gezet. Top secret. 

Dus zullen bomen en groen  plaats maken voor een gebouw van 24 m hoog. Voor fractie Groen houdt deze zaak een wake-up call, een oproep in. Een appel, opdat onze raadsleden zich ernstig zouden bezinnen welke richting het met de lokale vastgoedprojecten uitgaat. 

Ondernemen? Groen heeft er respect voor! Maar of werkelijk alles daar plaats moet voor maken??

Dat een naburig project als Duinenwater (bij het station van Knokke)  zich verder blijft uitbreiden, is een feit.  Dat daar gigantische financiële belangen/winsten aan vasthangen, valt niet te ontkennen. 

Dat echter een gebied van 973 m², de groene toegangspoort tot een wijk met vaste bewoners- woonfunctie in Knokke, nu ook al sneuvelt ten voordele van  vastgoedprojecten, is  volgens  Groen een brug te ver. 

De beschikbare openbare groene ruimte in het centrum van deelgemeente Knokke is schaars. 

Raadslid Luc Lierman is erg kritisch. “Voorjaar  2018 is op 200 m van het Opdedrinckplein een woning op de site van de Cassiersstraat uitgebrand. Hoorde ik in aanloop naar de verkiezingen van 2018  schepenen niet zeggen, dat het “Duinenpark in de  Cassiersstraat best voorbestemd zou worden voor een park”? Het Opdedrinckplein met groen ligt er op 200 m van. Moet nu verdwijnen. Kiezers laten zich makkelijk in de luren leggen met beloftes, die even het nieuws halen en verder “business as usual”.  “Business” krijgt hier een wrange betekenis, zeker als het om leefbaarheid, groen en verkeersveiligheid gaat in onze deelgemeente.”

Een toeristische gemeente aantrekkelijk houden, ook voor de komende generaties, is een opdracht.  Dit huidige project is er een aanfluiting van.  Verliezers worden de vaste bewoners uit de buurt, de schoollopende jongeren en hun ouders, de fietsers en al wie hoopt op meer verkeersveiligheid, minder parkeerdruk, meer openbaar groen en leefbare woonwijken.

7 REACTIES

  1. De knokkenaars en heistenaars hebben zich al decennia lang in de luren laten leggen door Lippens en zijn jaknikkers. Al decennialang wordt het (woon)beleid bepaald door beleggers/projectontwikkelaars/speculanten. Dit brengt natuurlijk geld op. De natuur en het milieu moeten het evenwel ontgelden.

  2. We zitten nu eenmaal in een gemeente waar winstbejag belangrijker is dan groen maar dat geldt niet alleen voor Knokke-Heist! Binnen afzienbare tijd kreunt onze gemeente ook onder het beton maar wat kan dat de geldmagnaten schelen. Hun zakken zijn nooit genoeg gevuld. Het “kubusgebouw” op het Maes en Boereboomplein en de zogenaamde “Heldentorens” worden ook niet op vraag van de inwoners van de deelgemeente Heist gebouwd. Ik vraag me af hoeveel mensen van Knokke-Heist er hun intrek zullen nemen. Alleluja voor de tweede verblijvers!

  3. als liberaal geef ik de groenen gelijk…gemeentebelangen is hier compleet verkeerd bezig…de inkom van knokke zou heel groen mogen zijn ..de parking aan het voetbalveld nabij de carrefour was ook een groene oase en is nu een betonnen plaat..goe bezig….verder een hoogbouw op die plaats is niet aan te raden….veel te druk verkeer en geen parking…en ja horeca daar is gedoemd om failliet te gaan…iedereen weet wel dat dit gebouw een oude droom was van een zekere schepen M…ben ervan overtuigd dat hij nu ook ertegen zou zijn!! knokke is opweg naar oostende miskleun…kijk naar facebook knokke vroeger en nu…dan merk je maar op hoe men het landschap van knokke-heist om zeephelpen met heel de natuur af te toppen en veel te veel te bouwen…er had al lang een betonstop mogen komen in knokke zowel in de hoogte als in de breedte !!!

  4. De gemeente zou beter de Sint-Margaretakerk kopen, afbreken (behalve de oorspronkelijke oude kerktoren!), een grote ondergrondse parking (exclusief voor hybride wagens en elektrische wagens ?) bouwen met daarop – indien echt nodig – een torencomplex (een reuzegrote bolhoed – of reuze rechtstaande surfplank?- met opschrift “Ceci n’est pas Le Zoute” ? ), omringd door publiek toegankelijk (!) groen (bomen, struiken, gras, bloemen, aangename zitbanken, …). De gemeente zou dan van de gelegenheid gebruik moeten maken om het volledig mislukte “ronde punt met verkeerslichten” (een contradictie op zich) op het Maurice Lippensplein te laten herinrichten door lokale mensen met gezond verstand. In plaats van miljoenen uit te geven aan zogenaamde “top architecten/ingenieurs” zouden ze voor de lokale bevolking die dagelijks gebruik maakt van het plein (te voet, met de fiets of met de auto) een wedstrijd kunnen uitschrijven waarbij het beste idee/ontwerp bijvoorbeeld 25.000,- EUR krijgt. Op die manier zouden ze immers veel meer alternatieve/originele ideeën aan elkaar kunnen aftoetsen. Anyway, waar een wil is, is een weg. (Waar geen wil is …., daar is er iets verdachts aan de hand.)

    • Oefffff,eindelijk iemand met gezond,innoverend,milieuvriendelijk én kunstlievend verstand!
      Uiterst zeldzaam in Knokke-Heist!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here