Nu de nieuwe Vlaamse Regering van start is gegaan. Worden ook de commissies opnieuw samengesteld. Een commissie is een groep van volksvertegenwoordigers die zich gespecialiseerd hebben in een bepaald onderwerp. Zo is er een commissie voor Onderwijs, een commissie voor Welzijn, een commissie voor Cultuur, een commissie voor Openbare Werken, enz.

Onze stadsgenote en Vlaams Parlementslid Cathy Coudyser mag voortaan de commissie buitenlands beleid en toerisme voorzitten. “Een unieke kans om onze regio en Vlaanderen in het buitenland te promoten”, zegt ze in een reactie.

De meeste commissies van het parlement zijn beleidscommissies: ze hebben elk een of meer eigen onderdelen van het beleid waarover zij vergaderen. In de zittingsperiode 2014-2019 telde het Vlaams Parlement twaalf van deze commissies.

Een gewone commissie telt vijftien vaste leden en vijftien plaatsvervangers, verdeeld volgens de sterkte van de fracties. Als een vast lid de commissie niet kan bijwonen, dan kan een plaatsvervanger hem, met stemrecht, vervangen.

Volksvertegenwoordigers die niet tot een fractie behoren of die tot een fractie behoren die te klein is om in de commissies vertegenwoordigd te zijn, kunnen deel uitmaken van een commissie als toegevoegd lid. De toegevoegde leden ontvangen alle informatie die ook aan de vaste en plaatsvervangende leden van de commissie bezorgd wordt, maar zij hebben geen stemrecht in de commissie.

Andere parlementsleden mogen mee vergaderen met de commissie, maar mogen er niet stemmen.

De plenaire vergadering heeft voor elke commissie een voorzitter, eerste ondervoorzitter en tweede ondervoorzitter aangeduid, eveneens verdeeld volgens de grootte van de fracties. De voorzitter roept de vergaderingen samen en leidt ze. De commissies vergaderen van dinsdag tot vrijdag.

3 REACTIES

  1. Met de oorlog tussen Turkije, de dappere Koerden die de beste strijders tegen IS waren én nu dus ook het Syrische leger zullen er misschien toch nog problemen opduiken met IS infiltranten die trachten ons land en Vlaanderen weer te bereiken (zie TV-gesprek met de burgemeester van Vilvoorde). Nu de gevangenissen ginds openstaan mogen we misschien “minder aangenaam bezoek” verwachten zonder “toeristische” bedoelingen. Dit geldt niet alleen voor Vlaanderen, Wallonië of België maar voor de ganse EU! Misschien is er voor Cathy buiten het toerisme toch nog werk aan de winkel samen met de veiligheidsdiensten. Ik wens haar proficiat en veel geluk met haar nieuwe functie.

  2. Lees ik vandaag niet in Het Nieuwsblad dat een commissievoorzitter boven zijn parlementaire vergoeding nog 10% meer ontvangt ttz 7.728 euro en daarbovenop 4.500 euro forfaitaire kostenvergoeding naast zijn reguliere kostenvergoeding (28 procent van het brutoloon )Verenigingen weten tot wie zij zich kunnen wenden om steunkaarten te verkopen

  3. Is niet de belangrijkste commissie maar kathy zal veel kunnen reizen en hopelijk ook veel leren hoe belangrijk (?) vlaanderen is in de wereld !

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here