Bij Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen beschikken verschillende brandweerposten over een goed uitgebouwde jeugdwerking. Want investeren in de jeugd, is investeren in de toekomst!

Dit najaar zoeken we opnieuw gemotiveerde jongens en meisjes om onze jeugdbrandweer te vervoegen. Is uw zoon of dochter gebeten door de brandweermicrobe? Dan is de jeugdbrandweer misschien wel iets voor hem/haar! Inschrijven om deel te nemen aan de toelatingsproeven kan nog tot en met donderdag 14 november 2019. De proeven vinden plaats op zaterdag 16 november 2019.

Hieronder vindt u een woordje uitleg over onze jeugdwerking, een overzicht van alle inschrijvingsvoorwaarden & toelatingsproeven en de inschrijvingsprocedure.


De jeugdbrandweer, jong geleerd…

De jeugdbrandweer is geen klassieke jeugdbeweging, maar een vereniging van jongeren die samen spelenderwijs kennis maken met eerste hulp, redding en materieel en werking van de brandweer. Naast sport en spel, leiden we onze brandweerjongens en -meisjes op in tal van facetten van de brandweer: het oefenen met, het opstellen en de kennis van materieel, het blussen, het verlenen van eerste hulp, het uitvoeren van bevelen, de discipline in de kazerne, samenwerking en teamspirit zijn hierbij heel centraal aanwezig!

De opleiding van de jeugdbrandweer is inhoudelijk gelijklopend aan die van de volwassenen, maar alle oefeningen gebeuren via simulatieopstellingen. De jeugd neemt geen deel aan echte interventies. Oefenen gebeurt steeds onder leiding van ervaren brandweermensen (1 per 5 leden). Vanaf 16-jarige leeftijd kunnen de jongeren ervoor kiezen om de brandweerkadettenopleiding te volgen.

De jeugdbrandweer komt twee keer per maand samen om te oefenen. Dat gebeurt meestal op zondagvoormiddag of vrijdagavond. Daarnaast organiseren we nog een zonaal oefenmoment met alle jeugdbrandweerkorpsen van Hulpverleningszone 1. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus wordt er niet geoefend. Ook in december en januari zijn er geen oefenmomenten. Dit om de combinatie met schoolactiviteiten en studies haalbaar te houden.

Voorwaarden en toelatingsproeven

Kandidaten moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen om in te stappen:

 • Nationaliteit hebben van een lidstaat van de EU
 • Nederlandse taal machtig zijn
 • Binnen het grondgebied van Hulpverleningszone 1 wonen
 • Ouders gaan akkoord met de aanwerving via een schriftelijke verklaring
 • Medisch en fysiek geschikt zijn via een verklaring van de huisarts
 • 12 jaar oud zijn op 1 januari in het jaar van aanwerving en/of in het laatste jaar van het basisonderwijs zitten. Let wel: men kan bij de jeugdbrandweer actief blijven tot en met 18 jaar

De toelatingsproeven bestaan uit:

 • 2 eliminerende sportproeven:

1. Lopen : 1000m in 5’30”.

2. Hoogteproef : autoladder van 10m onder 70° bestijgen (met beveiliging en begeleiding).

 • 6 sportproeven waarvan men voor 4 van de 6 moet slagen:

1. Pompen (opdrukken) : 5 maal

2. Pull up (optrekken) : 3 maal

3. Evenwichtsbalk : de kandidaat krijgt 2 pogingen in 20”.

4. Sit-up : vanuit zitpositie met de vinger achter de oren 10 maal oprichten tot de ellebogen de knieën raken.

5. Bent arm hang: blijven hangen met beide armen, de kin boven de baar, de kin mag de baar niet raken, gedurende 10”.

6. Shuttle run (loopsnelheid) : lopen naar een lijn op 10 meter van de vertreklijn, een houten shuttle opnemen, terug lopen en de shuttle neerzetten (niet gooien) achter de vertreklijn op een vooraf gemarkeerde plaats. Daarna een tweede shuttle ophalen, terug lopen en de shuttle neerzetten (niet gooien) achter de vertreklijn op de 2de vooraf gemarkeerde plaats. De tijd wordt gestopt wanneer de tweede shuttle op de gemarkeerde plaats op de vertreklijn wordt neergezet. Binnen een tijd van 15”.

 • Schriftelijke proef (volgens leeftijd):
  Begrijpend lezen, spelling en vanaf 14 jaar enkele vraagstukken die peilen naar ruimtelijk inzicht en rekenvaardigheden.

Wanneer uw zoon of dochter geslaagd is voor de toelatingsproeven, geldt er een stageperiode van 1 jaar vanaf de aanwerving.

Inschrijvingen

Dit jaar vinden de toelatingsproeven plaats op zaterdag 16 november 2019 om 09.30 uur in de brandweerkazerne van Brugge, Pathoekeweg 215 te 8000 Brugge.

Inschrijven kan door per e-mail bijgevoegde documenten ondertekend terug te sturen (ingescande versie of foto van het ingevulde formulier volstaat) naar communicatie@zone1.beDe uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 14 november 2019.

> Kandidatuur jeugdbrandweer 2020 (geldt als schriftelijke van ouder(s)/voogd)
> Medisch attest en doktersattest

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons via communicatie@zone1.be of op het nummer 050/68 17 48.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here