DCIM100MEDIADJI_0031.JPG

Dat blijkt uit de rapporten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Volgens die instanties vinden er nog altijd te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Zo waren er 31% overschrijdingen in de zones Oostkust en Brugge.

Uit de resultaten van het MAP-meetnet oppervlaktewater in landbouwgebied van de Vlaamse Milieumaatschappij, blijkt dat het percentage meetpunten met een overschrijding van de drempelwaarde van 50 mg nitraat/l, al vijf winterjaren op rij niet meer daalt. De laatste 2 winterjaren is het percentage zelfs opvallend gestegen. West-Vlaanderen was in de periode 2018-2019 met 62% overschrijdingen van de meetpunten de slechtst scorende provincie. Zo waren er 67% overschrijdingen in het IJzerbekken, 70% in het Leiebekken en 31% in het bekken van onze polders Polders. Ook de grondwaterkwaliteit evolueert ongunstig.

De recente meetresultaten van het MAP-meetnet zijn ongunstig beïnvloed door de uitzonderlijke droge en warme weersomstandigheden in 2017 en 2018. Teeltschade of oogstmislukking lieten de gewassen niet toe voldoende nutriënten op te nemen uit de bodem. Dat heeft geleid tot hogere nitraatresidu’s in de bodem in het najaar en een grotere uitspoeling van nitraten naar het grond- en oppervlaktewater. Maar de extreme weersomstandigheden zijn een ontoereikende verklaring voor de ongunstige evolutie van de (grond)waterkwaliteit. De verliezen van stikstof uit landbouwbodems blijven veel te hoog en zijn een gevolg van onoordeelkundige bemestingspraktijken.