Onze stadsgenoot Joris Ide is de voormalige eigenaar van de staalplaten- en staalconstructiefabrikant Joris Ide. In 2006 verkocht hij de controle van zijn bedrijf aan Ergon, het investeringsfonds rond Albert Frère. Negen jaar later trok Ide bij het bedrijf met zijn naam de deur definitief achter zich dicht en kwam Joris Ide in handen van de Ierse bouwmaterialengroep Kingspan. Die betaalde er volgens De Tijd naar verluidt een slordige 350 miljoen euro voor.

Met dat geld ging Ide, een van de rijkste ondernemers van ons land, op zoek naar andere ‘ondernemingsopportuniteiten’. Vijf jaar geleden kocht hij Labo De Vlieger van Oud Open VLD voorzitter van Knokke-Heist, Luc De Vlieger was in de regio het familiebedrijf gespecialiseerd in asbest- en milieuonderzoek en bouwkundeproeven. Vier jaar later nam hij Groep Van Vooren over, een specialist in bodemonderzoek, geotechniek en studies van grond- en grondwatersaneringen.

Aanvankelijk had Van Vooren Labo De Vlieger benaderd voor een overname, maar Ide koos voor de omgekeerde beweging en nam Van Vooren over. Het was het begin van een verdere expansie in die sector.

Begin dit jaar kocht Ide via zijn holding Bremhove de grondboringsspecialist Geolab. En deze week versterkte hij volgens De Tijd zijn bouw- en milieudienstengroep met Bouwen & Milieu, een bedrijf van de familie Vautmans uit Sint-Truiden dat gespecialiseerd is in bodemonderzoek en bodemsaneringen.